Washington Geoengineering Consortium (Filipino/Tagalog)

Ang Washington Geoengineering Consortium ay isang maliit na grupo ng mga akademiko na nagsisikap palawakin ang pakikipag-ugnayan sa sumusulong na pag-uusap may kinalaman sa climate geoengineering.

Inilalarawan ng climate geoengineering ang grupo ng ‘teknolohikal na mga interbensyon na pinag-iisipan o binubuo upang pagaanin ang epekto ng pagbabago ng klima o bawasan ang mga epekto nito. Ang mga ito ay maibibilang sa ilalim ng dalawang pangunahing mga grupo 1) yaong naglalayong alisin ang carbon dioxide mula sa hangin at imbakin o gawin itong panggatong (fuel) (kilala bilang Carbon Dioxide Removal Technologies) at 2) yaong naglalayong bawasan ang dami ng solar radiation o ang liwanag ng araw na umaabot sa lupa (kilala bilang Solar Radiation Management).

Hanggang kamakailan lamang, ang mga pag-uusap tungkol sa mga teknolohiyang ito ay limitado sa maliliit na akademikong mga pagtitipon at science fiction na mga kombensyon. Hindi na ngayon. Ang kalagayan ng pangglobong klima ay kakila-kilabot na ngayon, at ang pulitikal na tanawin ay masama, kaya naman maraming mga siyentipiko at mambabatas, sa buong mundo, ang nagsasaalang-alang ng ‘Plan B’. Masasalamin ito sa bagay na ang climate geoengineering ay lagi na lamang laman ng mga ulat hinggil sa siyensiya at mga epekto ng pagbabago ng klima.

Bilang halimbawa, detalyadong tinatalakay ng pinakahuling ulat ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (UNIPCC AR5) ang climate geoengineering, na ipinapaliwanag ang siyensya  at inhinyeriya sa likod ng maraming mga pamamaraan, at nagtatangkang unawain ang ilan sa potensiyal na pulitikal at hudisyal na mga benepisyo at panganib.

Sa labas ng teritoryong internasyonal, ang indibidwal na mga bansa, kabilang na ang Britanya, Norway at Pransiya, ay mayroon na ngayong mga agenda sa pambansang pananaliksik na sinisiyasat ang climate geoengineering. Ang Estados Unidos at Alemanya ay mabilis na kumikilos sa direksyong iyon.

Ang aming layunin sa pagsulat nito ay hindi upang gumawa ng argumento tungkol sa mga merito ng pananaliksik o na gamitin ang climate geoengineering. Sa halip, ang aming layunin ay maipasa lamang ang mensahe na ang pag-uusap na ito ay nagaganap, ito ay umiinit, at ang kahihinatnan nito ay makaaapekto sa iyo.

Maliwanag, ang tinig ng Pilipino ay dapat na maging mahalagang bahagi ng pag-uusap sa mga desisyong gagawin ng mundo hinggil sa kolektibong kinabukasan nito – ang saliksikin ba ang climate geoengineering o hindi? Ang gamitin ba ang climate geoengineering o hindi? Kung gayon, paano at sino ang magpapasiya? Ito ang mga desisyong makakaapekto sa Pilipinas, at mga desisyong dapat na sangkot ang Pilipinas.

Sa ngayon, napag-uunawa naming ang karamihan sa napakahalagang pag-uusap na ito ay nagaganap sa Ingles. At dahil sa ang karamihan sa mundo ay hindi nagsasalita ng Ingles, ito ay isang problema. Mayroon bang pag-uusap na nagaganap sa Tagalog? Sumusunod ba ang mga unibersidad, gobyerno at non-governmental na mga organisasyon sa pangglobong pag-uusap?

Ipaalam sa amin! Tulungan kaming maghanap ng mga artikulo sa Tagalog na tumatalakay sa climate geoengineering. Matutuwa kaming i-post ang mga ito sa aming website, at tulungan ang iba na ma-access ang mga ito.